Teams

Podcast#11 – Team Opstart

Første afsnit i sæson 2 !

Opstart af agile teams – hvordan gør man og hvad er vigtigt at huske på?

Vi kommer ind på hvad man bør gøre op til, under og efter kickoff af et agilt team, og som sædvanlig kommer vi med krigshistorier.

Kilder:

https://www.tablegroup.com/books/dysfunctions

Findes der privilegerede teams?

Podcast#6 – Teams

Dette afsnit er baseret på en række spørgsmål vedr. Agile teams fra det interne netværk af Scrum Masters i Forca. I vores nye ”studie” behandler vi bl.a. vores definition af et high-performance team, hvad det vil sige at være selv-organiserende, hvor grænserne går for hvad agile teams kan/bør beslutte, og i hvilket omfang det er smart løbende at lave om i bemandingen på agile teams.
Selvom afsnittet er bygget op omkring et spørgsmål fra Forca, så skal I selvfølgelig ikke snydes for vores tradition med kort at besvare et lytterspørgsmål sidst i podcasten. Denne gang kommer det fra Anna, som stiller et spørgsmål om estimering i agile teams.

00:00: intro
00:47: Dagens emne: Teams
37:00: Lytterspørgsmål